Søk

Google 


 
Lenkesamlinger Ordbøker Film og video Kart-tenester
     
FEIDE - Eitt brukarnamn og eitt passord!
     

Nytt frå Sophusportalen

Velkomen til LUIN 2014 - Leiarutvikling i Nordfjord

03.01.14
Tid: onsdag 12. og torsdag 13. februar 2014Stad: Hotel Alexandra Loen Sjå programmet her Prisar her Påmelding her Tema for LUIN-samlinga 2014 er : Korleis skape endring i skule og barnehage. - Kva gjer vi for å gjennomføre sentrale og kommunale styringssignal slik at tiltak kjem eleven / barnet til nytte? Målet for konferansen er å få belyst dette temaet med bakgrunn i forsking og å gje praktiske døme på korleis skular og barnehagar arbeider for å skape endring i sine organisasjonar. Gjennom refleksjon og drøfting i nettverks- og kommunegrupper inviterer vi til tilbakemeldingar på det vidare arbeidet med å utvikle lærande organisasjonar i Nordfjordregionen.
Les meir »

Spørjeundersøking - IKT-strategi for skule og barnehage

13.11.13
Oppvekstleiarane i regionen har bestemt at det skal utformast ny IKT-plan for skule og barnehage. Bakgrunnen for å sette i gang dette arbeidet er nasjonale føringar for IKT-strategi oppvekst.
Les meir »

Kurs i klasseleiing 15. august

14.10.13
Presentasjon frå kurset i klasseleiing med Inger Bergkaste ligg som vedlegg
Les meir »

NB!! Haustkurs for barnehagane oktober 2013 er flytta til Gloppen hotell

16.09.13
Tema er: Kurs nr. 1 "VENNSKAP OG FELLESKAP- dei viktigaste skapa i barnehagen!"Kurs nr. 2: "Barn sin språkkvardag, mulighetar og utfordringar for barnehagen"
Les meir »